KalmarBilder

Those were the days of our lifes...
Exilenfest, ack så ljuva minnen.

SteelDuck & Guarddog kjamas..(foto: Shi)
Jag, och dIngIr blir kjaaade av Salle....*goskort*
Linus, Ligist? = sAnT!

mer kommer kanske...